Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SAYMON Sp. z o.o.
Rok założenia 1991

Usuwanie wapnia i magnezu z wody – zmiękczanie wody – opis właściwego procesu uzdatniania wody


Zmięczanie wody - usuwanie wapnia i magnezu z wody - Zmiękczacze jonowymienneStężenie rozpuszczonych w wodzie związków wapnia i magnezu (najczęściej węglanów, ale również siarczanów i chlorków) w bezpośredni sposób wpływa na ogólną twardość wody, która prawie w całym kraju jest niestety zbyt wysoka; dowodem na to z życia codziennego jest wszędzie występujący proces powstawania osadów.

Występowanie twardej wody niesie za sobą wiele negatywnych skutków, począwszy między innymi od zwiększonego zużycia środków zmiękczających, czyszczących i związanego z tym dodatkowego obciążenia środowiska, aż do powstawania kamienia w różnych urządzeniach i instalacjach technicznych, co z kolei skutkuje obniżeniem wydajności, a tym samym zwiększonym zużyciem energii.

Zmiękczanie wody służy przeciwdziałaniu nadmienionym ujemnym skutkom. Zmiękczanie wody zasadniczo dokonuje się drogą magnetyczną lub jonowymienną.

W przypadku metody magnetycznej, a zwłaszcza elektromagnetycznej, następuje polaryzacja ładunków m.in. jonów wapnia i magnezu. W wyniku odpychania się ładunków nie dochodzi do osadzania ani łączenia się z innymi związkami i koagulantami.

Proces zmiękczania elektromagnetycznego oparty jest na elektrodynamice kwantowej i nie wpływa na chemiczny skład wody, jako że nic do niej nie jest dodawane ani z niej usuwane.

Zastosowanie elektromagnetyzerów indukcyjnych zwłaszcza nowej generacji SAYMON-CleanScale jest efektywnym i najbardziej przyjaznym dla środowiska sposobem zlikwidowania problemów z twardą wodą. Elektromagnetyzery indukcyjne należy przede wszystkim stosować do zmiękczania wstępnego oraz do zmiękczania docelowego wody wodociągowej, co do zasady spełniającej normy pod względem składu chemicznego, ale stwarzającej problemy. Wynika to stąd, że ze względów zdrowotnych norma twardości ogólnej w przeliczeniu na węglan wapnia wynosi od 60 do 500 mg/l. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 poz. 417).

Taki znaczny zakres twardości, choć zgodny z normą, oznacza w praktyce, że twardość wody wynosi od umiarkowanie miękkiej do średnio twardej, a ta stanowi już źródło problemów.

W tej sytuacji niezbędne jest uzdatnianie i zmiękczanie wody bez zmiany składu chemicznego.

Proces zmiękczania jonowymiennego wody ma na celu usunięcie z niej związków (a dokładniej jonów) wapnia i magnezu, i polega na przepuszczeniu wody przez złoża żywic jonowymiennych – w trakcie przepływania wody zachodzi reakcja wymiany jonów wapnia i magnezu na jony sodu. Oczywiście w wyniku użytkowania złoże traci swoje właściwości ze względu na wyczerpanie się pojemności jonowymiennej, dlatego co określony czas jest wymagany proces regeneracji złoża, polegający na wymianie zgromadzonych jonów wapnia i magnezu na jony sodu, zawarte w solance służącej do regeneracji.

Zmiękczacze wody oferowane są jako kompaktowe urządzenia składające się z kolumny ze złożem, zbiornikiem solankowym oraz sterownikiem czasowym lub objętościowym. W swojej ofercie poza zmiękczaczami do pracy okresowej – jednokolumnowe w systemie „simplex” posiadamy ponadto zmiękczacze do pracy ciągłej – dwukolumnowe w systemie „duplex”, w których podczas regeneracji złoża w pierwszej kolumnie woda uzdatniana jest poprzez złoże w drugiej kolumnie.

Sam proces zmiękczania jonowymiennego wody jest niewątpliwie mniej skomplikowanym od usuwania manganu i żelaza, jednakże ze względu na szeroki wybór urządzeń o różnych parametrach nasi specjaliści chętnie dobiorą właściwe, odpowiednio dostosowane do Państwa wody.

© P.H.U. SAYMON Sp. z o.o.