Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SAYMON Sp. z o.o.
Rok założenia 1991

Opis wstępnej – mechanicznej filtracji wody – przygotowanie do właściwego procesu uzdatniania wody


Filtracja mechaniczna wody - filtry do wodyPierwszym etapem uzdatniania wody, a raczej jej przygotowaniem do właściwego procesu uzdatniania jest filtracja wstępna, określana często jako filtracja mechaniczna, przy wykorzystaniu mechanicznych filtrów do wody. Filtracja ta ma na celu usunięcie z wody wszelkich zawiesin i ciał stałych; tym samym zabezpiecza dalszą część instalacji oraz pozostałe urządzenia uzdatniające wodę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zamuleniem.

Mechaniczną filtrację wody, w zależności od stopnia dokładności, dzielimy na: filtrację cząstkową, mikrofiltrację, ultrafiltrację, nanofiltrację oraz hiperfiltrację – filtracja wody metodą odwróconej osmozy.

W zależności od indywidualnej Państwa potrzeby najczęściej proponujemy filtry do wody ze stałym elementem filtracyjnym, którym jest siatka filtracyjna wykonana ze stali nierdzewnej (płukanie i regeneracja tego rodzaju filtrów odbywa się przy pomocy strumienia przeciwprądowego) lub bardzo łatwe w montażu trzyelementowe filtry do wody wyposażone w wymienny wkład filtracyjny wykonany z materiałów syntetycznych.

Na szczególną uwagę zasługują filtry do wody wykorzystujące zjawisko centryfugi; wyposażone w wymienną siatkę filtracyjną wykonaną ze specjalnego włókna i mocowaną na specjalnej konstrukcji, wytwarzającą w filtrach siłę wirową; która podnosi ich efektywność i sprawia, że cięższe zanieczyszczenia opadają na dno filtra.

Do instalacji przemysłowych proponujemy filtry do wody zapewniające większy przepływ wody oraz przystosowane do pracy pod większym ciśnieniem roboczym, zaś syntetyczne wkłady filtracyjne zastępujemy piaskiem kwarcowym, złożem zeolitowym, kruszywem antracytowym lub innym złożem zdolnym do regeneracji podczas płukania okresowego.

© P.H.U. SAYMON Sp. z o.o.