Formularz konsultacyjny

Słowem wstępu o uzdatnianiu wody Demineralizacja, Mineralizacja
Korekta parametrów wody
Filtracja mechaniczna - mechaniczne filtry do wody
Odżelazianie (usuwanie żelaza), Odmanganianie (usuwanie manganu) Elektroniczne magnetyzery do wody
Elektromagnetyzery indukcyjne SAYMON-CleanScale
Zmiękczanie wody (usuwanie wapna i magnezu z wody) Multisystemy uzdatniania wody SAYMON-CrystalRight
Złoża multifuncyjne
Dezynfekcja wody - usuwanie mikroustrojów oraz bakterii z wody Formularz konsultacyjny

Dane kontaktowe:
Nazwa firmy
Imię
Nazwisko
Adres
Kod pocztowy
Miasto
Telefon / Fax
e-mail
Informacje ogólne:
Pochodzenie wody:
ujęcie własne wodociąg
inne:
Zużycie wody:
średnie m3/dobę
m3/tydzień
maksymalne m3/dobę
m3/tydzień
Natężenie przepływu:
średnie m3/h
maksymalne m3/h
Wyniki badań: fizyko-chemicznego i biologicznego:
Barwa: mgPt/dm3
Mętność: mg/dm3
Zapach:
Odczyn: pH
Twardość ogólna: mgCaCO3/dm3
Utlenialność: mgO2/dm3
Azotany: mgNO3/dm3
Azotyny: mgNO2/dm3
Amoniak: mgNH4/dm3
Chlorki: mgCl/dm3
Chlor związany: mgCl2/dm3
Chlor wolny: mgCl2/dm3
Mangan: mgMn/dm3
Żelazo ogólne: mgFe/dm3
Przewodność: s/cm
Informacje i uwagi dodatkowe:

Copyright by PHU SAYMON Sp. o.o.     81-520 Gdynia, ul. Akacjowa 50B     tel./fax (+48 58) 664 9296, 664 9344
info@uzdatnianiewody.com
www.uzdatnianiewody.com