Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SAYMON Sp. z o.o.
Rok założenia 1991

Systemy filtracyjne RO – odwróconej osmozy – systemy uzdatniania wody oczyszczające wodę bez ingerencji środków chemicznych


Systemy filtracyjne RO - odwróconej osmozyOsmoza naturalna to proces zachodzący w przyrodzie, zwłaszcza we wszystkich organizmach żywych, związany ze zjawiskiem przenikania rozpuszczalnika (wody) z roztworu o stężeniu mniejszym do roztworu o większym stężeniu cząsteczek. Warunkiem wystąpienia procesu jest obecność błony półprzepuszczalnej (membrany osmotycznej) rozdzielającej obydwa roztwory. Proces osmozy naturalnej trwa do chwili wyrównania ciśnienia osmotycznego roztworów.

Odwrócona osmoza (ang.: reverse osmosis – RO) to proces odwrotny do osmozy naturalnej. Pod wpływem wytworzonego ciśnienia większego od ciśnienia osmotycznego następuje wymuszony przepływ rozpuszczalnika (wody) z roztworu o stężeniu większym przez membranę osmotyczną do roztworu o stężeniu mniejszym.

Schemat naturalnej i odwóconej osmozy

W procesie odwróconej osmozy zachodzi oddzielenie wody od rozpuszczonych w niej związków i substancji. W ten sposób woda zostaje trwale oddzielona od zanieczyszczeń. Permeat (czysta woda osmotyczna) jest doprowadzany do zbiornika, a koncentrat jako ściek odprowadzany jest do kanalizacji. Kilkustopniowa odwrócona osmoza pozwala uzyskać stopień odrzutu nawet rzędu 95-99,8%. System odwróconej osmozy zapewnia czystą wodę zarówno w mieszkaniach i domach, jak i w zakładach, biurach, hotelach, szpitalach, aptekach, w gastronomii oraz wszędzie tam gdzie cenione jest życie i zdrowie.

W naszej bogatej ofercie znajdują się różnego rodzaju systemy i filtry RO – odwróconej osmozy, proste, jak i bardziej złożone, nie tylko oczyszczające, ale też mineralizujące wodę, w tym kompaktowe przeznaczone do celów domowych i półprzemysłowych.

Produkujemy i dostarczamy również wyspecjalizowane systemy RO (odwróconej osmozy) o wydajności permeatu aż do 30 000 l/h i przewodności poniżej < 0,1 μS/cm zarówno do celów technologicznych, jak i przemysłowych, a także instalacje RO do odsalania wody morskiej oraz systemy RO specjalnego przeznaczenia z zintegrowanymi układami demineralizacji lub dejonizacji. Znajdujemy się wśród tych nielicznych na świecie, którzy dostarczają wyjątkowe i zaawansowane instalacje oczyszczania wody do celów medycznych, w tym do dializy i przygotowania płynów dializacyjnych.

Urządzenia RO do użytku przemysłowego bądź celów specjalnych produkowane są na zamówienie z uwzględnieniem konkretnych potrzeb technologicznych i wymogów.

Zapoznaj się z informacjami w plikach PDF:

Systemy filtracyjne RO – odwróconej osmozy – informacja ogólna – systemy filtracyjne RO – odwróconej osmozy – informacja ogólna

Systemy filtracyjne RO – odwróconej osmozy – urządzenia serii UltraRO – prezentacja i specyfikacja techniczna – systemy filtracyjne RO – odwróconej osmozy – urządzenia serii UltraRO – prezentacja i specyfikacja techniczna

Systemy filtracyjne RO – odwróconej osmozy – urządzenia serii UltraEO – prezentacja i specyfikacja techniczna – systemy filtracyjne RO – odwróconej osmozy – urządzenia serii UltraEO – prezentacja i specyfikacja techniczna

Systemy filtracyjne RO – odwróconej osmozy – urządzenia serii Advance2 – prezentacja i specyfikacja techniczna – systemy filtracyjne RO – odwróconej osmozy – urządzenia serii Advance2 – prezentacja i specyfikacja techniczna

Systemy filtracyjne RO – odwróconej osmozy – urządzenia serii Sintra – prezentacja i specyfikacja techniczna – systemy filtracyjne RO – odwróconej osmozy – urządzenia serii Sintra – prezentacja i specyfikacja techniczna


© P.H.U. SAYMON Sp. z o.o.