Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SAYMON Sp. z o.o.
Rok założenia 1991

Usuwanie żelaza i manganu z wody – odżelazianie, odmanganianie wody – opis etapu właściwego procesu uzdatniania wody


Odżelazianie, odmanganianie wody - usuwanie związków żelaza i manganu z wody - Złoża jonowymienneŻelazo występuje w wodach podziemnych od ilości śladowych aż do bardzo znacznych rzędu kilkudziesięciu mg/l w postaci rozpuszczonych w wodzie bezbarwnych soli żelaza dwuwartościowego lub jako wytrącony czerwonawy osad będący solami żelaza trójwartościowego. Nienaturalna zawartość żelaza jest również wyznacznikiem stopnia korozji instalacji wodociągowej (lub kotłowej).

Zawartość manganu w wodzie z reguły nie przekracza kilku mg/l, jednakże jego obecność jest równie niepożądana, podobnie jak obecność żelaza. Mangan w połączeniu z miedzią częstokroć jest przyczyną wystąpienia korozji galwanicznej (tzn. powoduje wytworzenie się lokalnych ogniw elektrochemicznych), dodatkowo zaś mangan stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i urządzeń technicznych.

Odżelazianie – usuwanie żelaza z wody – jest procesem szczególnym polegającym na jonowymiennym wiązaniu żelaza albo na utlenieniu żelaza dwuwartościowego do trójwartościowego i odfiltrowaniu nierozpuszczalnych soli żelaza na specjalnym złożu filtracyjnym.

Jeszcze bardziej złożonym procesem jest usuwanie manganu z wody, którego związki są trwalsze, tym samym niezbędne jest wykorzystanie katalizatorów.

Nie można również zapomnieć o pozostałych parametrach fizyko-chemicznych wody mających bezpośredni wpływ na reakcje zachodzące podczas uzdatniania.

Z tego względu nie prezentujemy „uniwersalnego rozwiązania”, ale po prostu prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w celu dobrania odpowiedniego rodzaju złoża i urządzenia.

© P.H.U. SAYMON Sp. z o.o.