Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SAYMON Sp. z o.o.
Rok założenia 1991

Odżelaziacze oraz odmanganiacze do wody – wysokowydajne stacje usuwające żelazo oraz mangan z wody


Odżelaziacze i odmanganiacze wody - stacje usuwające żelazo oraz mangan z wody - Złoża jonowymienneWody podziemne charakteryzują się podwyższoną zawartością manganu i żelaza. Żelazo w wodach podziemnych występuje w postaci rozpuszczonych bezbarwnych soli żelaza dwuwartościowego lub wytrąconego czerwonawego osadu soli żelaza trójwartościowego. Zawartość żelaza waha się od ilości śladowych do kilkudziesięciu mg/l. Zawartość żelaza jest też wyznacznikiem stopnia korozji instalacji wodociągowej lub kotłowej.

Proces odżelaziania wody polega na jonowymiennym wiązaniu żelaza lub reakcji chemicznej utleniania żelaza dwuwartościowego do trójwartościowego i odfiltrowania nierozpuszczalnego związku.

Obecność manganu w wodzie jest równie niepożądana. Występuje od ilości śladowych do kilku mg/l. Przy połączeniu z miedzią lub innymi materiałami jest przyczyną powstania korozji galwanicznej poprzez tworzenie lokalnych ogniw elektrochemicznych, a przede wszystkim stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i urządzeń technicznych.

Usuwanie manganu z wody jest procesem bardziej złożonym niż proces odżelaziania wody, gdyż jego związki są trwalsze. W procesie odmanganiania wody niezbędnym staje się zastosowanie katalizatorów.

Problemy związane z eliminacją zawartości żelaza i manganu w wodzie rozwiązują nowoczesne, wysokowydajne stacje odżelaziania i odmanganiania marki SAYMON.

Zapoznaj się z informacjami w plikach PDF:

Odżelaziacze i odmanganiacze wody SAYMON-EkoOptimo 100-155 FA – odżelaziacze i odmanganiacze wody SAYMON-EkoOptimo 100-155 FA

Odżelaziacze i odmanganiacze wody SAYMON-EkoOptimo 160-360 FA – odżelaziacze i odmanganiacze wody SAYMON-EkoOptimo 160-360 FA


© P.H.U. SAYMON Sp. z o.o.