Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SAYMON Sp. z o.o.
Rok założenia 1991

Multisystemy uzdatniania wody – Zeolit SAYMON-CrystalRight


Multisystemy uzdatniania wody – Zeolit SAYMON-CrystalRightWarto odkryć liczne i różne zalety jednocyklicznego multisystemu uzdatniania wody SAYMON-CrystalRight. Nowy produkt uzdatniania wody zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla przemysłu. SAYMON-CrystalRight jest zeolitem wytwarzanym specjalnie do uzdatniania wody pitnej, użytkowej, technologicznej, a także wody kotłowej.

Instalacja uzdatniania wody, Multisystem SAYMON-CrystalRight pracuje całkowicie automatycznie. Kompletna instalacja składa się ze sterownika elektronicznego, czasowego lub objętościowego, kolumny jonowymiennej, zbiornika solankowego oraz złoża SAYMON-CrystalRight o właściwościach jonowymiennych, zmiękczających, filtracyjnych, adsorpcyjnych i neutralizujących. Multisystem SAYMON-CrystalRight wykazuje doskonałe własności usuwania z wody wapnia, żelaza, manganu poprzez wymianę jonową oraz amonu i resztek siarkowodoru, chloru i innych związków poprzez adsorpcję, a ponadto efektywnie zmiękcza wodę i neutralizuje zwiększając wartość pH oraz filtruje zanieczyszczenia organiczne oraz nierozpuszczalne związki i zawiesiny nieorganiczne.

Multisystem uzdatniania wody SAYMON-CrystalRight zastępuje więc wielosegmentowe tradycyjne instalacje uzdatniania wody składające się z reguły z filtra mechanicznego, odżelaziacza, odmanganiacza, zmiękczacza i filtra węglowego – korekcyjnego. To oznacza oszczędność kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, a także niezbędnego miejsca do zabudowy urządzeń.

W przeciwieństwie do tradycyjnych kuleczek żywicznych jonowymiennych, SAYMON-CrystalRight gwarantuje lepsze uzdatnianie i filtrację. SAYMON-CrystalRight to zeolitowe kryształki; uwodnione glinokrzemiany sodu, wytwarzane na bazie ekskluzywnej technologii jako wytwory hydrotermalne, krystalizujące się w układzie jednoskośnym, a także rombowatym lub trygonalnym. Cechą charakterystyczną ich struktury jest istnienie w sieci krystalicznej dużych wolnych przestrzeni tworzących system otwartych kanalików wchłaniających cząsteczki wody, co umożliwia pobieranie i oddawanie wody bez niszczenia struktury minerału oraz gwarantuje doskonałe właściwości jonowymienne i adsorpcyjne. W zależności od wielkości struktury krystalicznej, a tym samym od różnych właściwości jonowymiennych i adsorpcyjnych, rozróżniamy SAYMON-CrystalRight CR100 oraz SAYMON-CrystalRight CR200.

Dzięki krystalicznej strukturze SAYMON-CrystalRight zdecydowanie wyróżnia się spośród klasycznych zmiękczaczy wody. Uzdatnianie wody następuje podczas jednocyklicznego przepływu wody przez złoże. SAYMON-CrystalRight na drodze jonowymiennej doskonale usuwa niepożądane, a wręcz szkodliwe pierwiastki: wapń, żelazo, mangan oraz inne związki. Jeżeli zaś żelazo i mangan występują w postaci związanej i utlenionej, to działa jak klasyczny zmiękczacz wody usuwający wapń oraz jak produkt filtracyjny zatrzymujący żelazo i mangan. Zeolit na drodze adsorpcji usuwa również amon, chlor, resztki siarkowodoru i inne związki. Obecność tych substancji częstokroć jest przyczyną dodatkowego problemu z wodą jakim jest nieprzyjemny zapach. Podczas przepływu wody kryształki zeolitowe wchłaniają i zatrzymują niepożądane substancje. Zeolit nie ulega uszkodzeniu pod wpływem chloru stosowanego podczas dezynfekcji wody. Chlorowanie wody nie tylko ją odkaża tradycyjnie, lecz w przypadku stosowania SAYMON-CrystalRight zaadsorbowane cząsteczki chloru przedłużają działanie bakteriobójcze, zaś dzięki adsorpcji następuje równocześnie zmniejszenie zawartości chloru w wodzie użytkowej. Natomiast adsorpcja kwaśnych jonów wodorowych neutralizuje i zwiększa pH średnio kwaśnej wody. SAYMON-CrystalRight jest sypką substancją strukturalno-krystaliczną, bezbarwną, żółto-szarą lub różowo-szarą.

Istotnym elementem Multisystemu uzdatniania wody SAYMON-CrystalRight jest proces regeneracji złoża, podczas którego następuje odtworzenie właściwości jonowymiennych i jego oczyszczenie, a także formatowanie. Regeneracja odbywa się na drodze tradycyjnego i przeciwprądowego płukania nasyconym roztworem soli, chlorku sodu, przy czym zużywa się go do 30% mniej niż w przypadku żywic zmiękczających, osiągając 100% oczyszczenia zeolitu w wyniku gruntownego wypłukania wchłoniętych substancji i przywrócenia zdolności uzdatniających w wyniku jonowymiennego związania sodu i wydalenia wapnia, żelaza i manganu. W trakcie regeneracyjnego płukania solankowego całkowite oczyszczenie i przywrócenie właściwości uzdatniających złoża jest niezmiernie ważne, ponieważ decyduje o jego trwałości i efektywności działania. Regeneracja jest procesem bezobsługowym, a jej częstotliwość zależy od ilości wody poddanej uzdatnianiu.

Multisystem uzdatniania wody SAYMON-CrystalRight, dzięki jednorazowej i nieporównywalnej strukturze krystalicznej i właściwościom jonowymiennym i adsorpcyjnym złoża zeolitowego, jest nowoczesnym i najlepszym produktem do uzdatniania wody. Żaden inny produkt nie osiąga tak wielkiego stopnia uzdatniania w trakcie jednorazowego cyklu przebiegu strumienia wody.

Zapoznaj się z informacjami w plikach PDF:

Zeolit SAYMON-CrystalRight – multisystem uzdatniania wody – informacja ogólna – zeolit SAYMON-CrystalRight – multisystem uzdatniania wody – informacja ogólna

SAYMON Multi BNT – złoża wielofunkcyjne – SAYMON Multi BNT – złoża wielofunkcyjne

SAYMON Multi Mix – uzdatnianie wielofunkcyjne – SAYMON Multi Mix – uzdatnianie wielofunkcyjne


© P.H.U. SAYMON Sp. z o.o.