Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SAYMON Sp. z o.o.
Rok założenia 1991

Demineralizacja, mineralizacja, korekta parametrów wody – procesy poprawy parametrów fizyko-chemicznych wody


Ogólnie dostępna woda, poza zanieczyszczeniami już omówionymi na stronach serwisu, zawiera jeszcze inne różnego rodzaju związki, takie jak: związki azotu (amoniak, azotany, azotyny), fosforany, chlorki, siarczany, związki krzemu, sód, tlen, dwutlenek węgla, a ponadto określamy jeszcze jej parametry fizykochemiczne, między innymi: odczyn i zasadowość, mętność, barwę, zapach i smak.

Niektóre dziedziny przemysłu spożywczego, kosmetycznego, energetycznego, elektronicznego, farmaceutycznego lub procesy technologiczne występujące w tych dziedzinach wymagają dostarczenia wody prawie całkowicie pozbawionej jakichkolwiek jonów o idealnie obojętnym odczynie; czyli wody nazywanej „demineralizowaną”.

Proces demineralizacji wody polega więc na usunięciu wszystkich kationów i anionów soli rozpuszczonych w wodzie – można tego dokonać za pomocą: destylacji, wymiany jonowej lub odwróconej osmozy.

Najbardziej rozpowszechnionym i znanym sposobem demineralizacji wody w dzisiejszym czasie jest metoda odwróconej osmozy. Polega ona na poddaniu pod wysokim ciśnieniem wody wstępnie uzdatnionej na półprzepuszczalną membranę, której zadaniem jest oddzielenie roztworów o różnych stężeniach.

Cząsteczki czystej wody pod wpływem wysokiego ciśnienia przechodzą przez membranę, która tym samym zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia po stronie wody surowej. Zanieczyszczenia te ulegają koncentracji i są usuwane.

Także woda już uzdatniona i zmiękczona może wymagać korekty parametru pH oraz mineralizacji. W tym celu stosuje się specjalistyczne preparaty i urządzenia dozujące. Jak Państwo mogli zauważyć proces demineralizacji i korekty parametrów wody jest niemal procesem kosmetycznym, dlatego też prosimy o indywidualny kontakt z naszym specjalistą.

© P.H.U. SAYMON Sp. z o.o.