Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SAYMON Sp. z o.o.
Rok założenia 1991

Słowem wstępu o systemie uzdatniania wody


Profesjonalne uzdatnianie wody, Systemy udrażniania kanalizacji Powszechnie dostępna w sieciach wodociągowych lub pobierana ze studni woda bardzo często zawiera różnego rodzaju zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak: blaszki rdzy, piasek, muł oraz zanieczyszczenia i zawiesiny organiczne lub nieorganiczne, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na jej smak, zapach, barwę, mętność, odczyn, twardość i inne parametry fizykochemiczne. Miejsce ujęcia, stan i czas eksploatacji sieci wodociągowej, aktualny poziom wód gruntowych oraz wiele innych czynników wpływa na parametry dostępnej u Państwa wody, dlatego też nie proponujemy jednego, uniwersalnego „złotego środka - uzdatniacza”, lecz indywidualnie podchodzimy do każdej sytuacji, by w efektywny sposób w pełni uzdatnić Państwa wodę.

Uzdatnianie wody nie polega tylko na „przepuszczeniu wody przez jakiś filtr”, ale tak naprawdę jest to proces złożony z kilku etapów, na który bezpośredni i istotny wpływ mają zarówno jakość i parametry fizykochemiczne wody oraz jej przeznaczenie.

Inaczej wygląda proces uzdatniania wody dla instalacji centralnego ogrzewania lub do ogólnego stosowania w gospodarstwie domowym. Inne rozwiązania proponujemy też dla zakładów przetwórstwa spożywczego lub masarni, a jeszcze inne do uzdatniania wody w zakładach chemicznych bądź laboratoriach.

Na dalszych stronach serwisu prezentujemy poszczególne etapy procesu uzdatniania wody oraz produkty, które do tych etapów proponujemy. Jednakże pragniemy zwrócić uwagę, że niniejsza strona celowo nie jest „katalogiem wszystkich dostępnych u nas produktów”, jak to często praktykowane jest na stronach internetowych dotyczących uzdatniania wody, ale jest tylko wejrzeniem w złożoną problematykę uzdatniania wody. W każdej chwili nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji, służą fachową poradą oraz doborem odpowiedniego urządzenia (urządzeń), aby w pełni rozwiązać Państwa problem z wodą.

Jedyne informacje, których potrzebujemy, to wyniki badania wody oraz dane o dobowym i maksymalnie godzinowym poborze wody.

Profesjonalne uzdatnianie wody wymaga profesjonalnych urządzeń i rozwiązań oferowanych przez profesjonalistów.

Parametry wody uzdatnionej, zależnie od jej przeznaczenia, określają odpowiednie normy i przepisy. Inne są wymagania stawiane wodzie do celów przemysłowych i kotłowych, a inne do celów technologicznych, użytkowych i konsumpcyjnych. Szczególne wymagania stawiane są wodzie przeznaczonej do produkcji spożywczej i do picia, określane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989) oraz Dyrektywę Wspólnot Europejskich nr 98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 330 z 05.12.1998).

Polecamy nasze rozwiązania techniczne i usługi: systemy udrażniania kanalizacji, usuwanie twardości, ekologiczne urządzenia grzewcze.

© P.H.U. SAYMON Sp. z o.o.